Tere tulemast tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali

Siin saate täita ja saata Patendiametisse uusi patenditaotlusi, kasuliku mudeli registreerimise taotlusi ja Euroopa patendi jõustamise taotlusi ning vaadata oma varem esitatud taotlusi.

Taotluse võib täita igaüks, kuid allkirjastada tohib seda ainult taotleja ise (või teda esindav patendivolinik). Juriidilisest isikust taotleja nimel võib alla kirjutada tema seadusejärgne esindaja (üldjuhul on selleks juhatuse liige). Kui taotluse täitja ei ole allkirjaõiguslik isik, saab viimasel leheküljel sisestada allkirjaõigusliku isiku nime ning isikukoodi ja allakirjutaja leiab portaali sisse logides täidetud taotluse rubriigist "Allkirjastamata/saatmata taotlused".

Pooleliolevad taotlused leiate rubriigist "Allkirjastamata/saatmata taotlused", Patendiametisse saadetud taotlused rubriigist "Saadetud taotlused".

Edukat taotlemist!

 

 

 Toompuiestee 7, Tallinn 15041; telefon 627 7911, faks 627 7912, e-post: vastuvoett@epa.ee.